Nokia Scholarships 2004

Nokia Scholarship 2004

Aaltonen Timo
Topic: OIVA (Oikeellisuuden validointi horisontaaliarkkitehtuurien avulla)
Host: Tampereen teknillinen yliopisto, Tietotekniikan osasto
Grant: 5000 €
Aaltonen Titta Katriina
Topic: Jalometalliohutkalvojen kasvattaminen atomikerroskasvatus-menetelmällä mikroelektroniikan sovelluksiin
Host: Helsingin yliopisto, Epäorgaanisen kemian laboratorio
Grant: 5000 €
Abdenour Hadid
Topic: Learning and recognizing faces from image sequences
Host: Electrical and Information Engineering Department, University of Oulu
Grant: 5000 €
Abrudan Traian Emanuel
Topic: Advanced receivers for multicarrier systems in wireless communications
Host: Helsinki University of Technology, Electrical and Communications Engineering Department
Grant: 5000 €
Aho Eero Tapani
Topic: Konfiguroitava rinnakkaismuisti multimediasovelluksille
Host: Tampereen teknillinen yliopisto, Tietotekniikan osasto
Grant: 5000 €
Ahonen Timo Juhani
Topic: Tekstuurimenetelmien kehitys ja soveltaminen luonnollisten kuvien analysointiin
Host: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan osasto
Grant: 5000 €
Antila Johanna Maria
Topic: Adaptiiviset vuoronjakoalgoritmit ja pääsynvalvonta
Host: Teknillinen korkeakoulu, sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto
Grant: 5000 €
Arian Peyman
Topic: Optimization techniques for designing computationally efficient linear-phase FIR filters
Host: Tampereen teknillinen yliopisto, Signaalinkäsittelyn laitos
Grant: 5000 €
Arvo Jukka-Pekka
Topic: Efficient Algorithms for Hardware-Acceleated Shadow Mapping
Host: Turun Yliopisto, Informaatioteknologian laitos
Grant: 4000 €
Bilcu Eniko Beatrice
Topic: Neural Networks for Text-to-Phoneme Mapping
Host: Tampere University of Technology, Institute of Signal Processing
Grant: 5000 €
Borkowski Maciej Jan
Topic: Delta Sigma Modulation in Radio Frequency Synthesis
Host: University of Oulu, Department of Electrical and Information Engineering
Grant: 5000 €
Ginter Filip
Topic: Natural language processing of scientific publications
Host: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Grant: 5000 €
Hakkarainen Väinö Juhani
Topic: Nopeat ja tarkat AD-muuntimet telekommunikaatio sovellutuksiin
Host: Teknillinen korkeakoulu, Sähkö- ja Tietoliikennetekniikka
Hammouda Imed
Topic: Managing multi-dimensional software systems: tools and applications.
Host: Institute of Software Systems, Tampere University of Technology
Grant: 5000 €
Han Shengnan
Topic: Understanding User Adoption of Mobile Technology: Focus on Finnish Physicians
Host: Åbo Akademi University, Institue for Advanced Management Systems Research (IAMSR)
Grant: 3500 €
Hannuksela Jari Samuli
Topic: Visuaalisia seurantatekniikoita kamerapohjaisiin käyttöliittymiin
Host: Oulun Yliopisto, Sähkö- ja tietotekniikan osasto
Grant: 5000 €
Hansen Henri Juhani
Topic: Tila- ja tapahtumapohjaiset mallit ja determinismi prosessialgebrallisessa verifioinnissa.
Host: Tampereen Teknillinen Yliopisto, Tietotekniikka
Grant: 5000 €
Harjula Ilkka Simeon
Topic: Channel Estimation and Synchronization in Space-Time Coded OFDM Systems
Host: Oulun Yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan osasto
Grant: 5000 €
Heikkinen Jari Mikko
Topic: Siirtoihin liipaisevan, sulautetuissa järjestelmissä käytettävän prosessoriarkkitehtuurin muistin- ja tehonkulutuksen optimointi.
Host: Tampereen teknillinen yliopisto, Tietotekniikan osasto
Grant: 5000 €
Helovuo Juhana Valtteri
Topic: Funktionaalinen toteutustekniikka signaalinkäsittelyalgoritmeille
Host: Tampereen teknillinen yliopisto, Tietotekniikan osasto
Grant: 5000 €
Herrero Carlos
Topic: Data Transmission in Digital Television Networks
Host: Helsinki University of Technology, Computer Science
Grant: 5000 €
Hollanti Camilla Johanna
Topic: Applications of crossed product algebras in MIMO space-time coding
Host: TUCS, Dep. of Mathematics
Grant: 5000 €
Hämäläinen Perttu Juho
Topic: Tietokonenäköön ja -kuuloon perustuvat opetukselliset käyttöliittymät
Host: Teknillinen korkeakoulu, Tietotekniikan osasto
Grant: 5000 €
Härkönen Antti Tuomas
Topic: Surface-normal semiconductor devices for optical clocking
Host: Tampereen teknillinen yliopisto, teknis-luonnontieteellinen osasto
Grant: 5000 €
Kangas Tero Matias
Topic: Digitaalisten järjestelmäpiirien alustapohjaiset suunnittelumenetelmät
Host: Tampereen teknillinen yliopisto, Tietotekniikan osasto
Grant: 5000 €
Kangasvieri Tero Juhani
Topic: RF Performance and Reliability of Highly Integrated Multichip Module Assemblies for Future Wireless Systems
Host: University of Oulu
Grant: 5000 €
Karpov Evgeny
Topic: Speaker Identification in Mobile Environment
Host: University of Joensuu, department of Computer Science
Grant: 5000 €
Kaski Petteri Samuel
Topic: Kombinatorisia algoritmeja luokitteluun ja optimointiin
Host: Teknillinen korkeakoulu, Tietotekniikan osasto
Grant: 5000 €
Kelloniemi Antti Pekka
Topic: Huoneakustiikan mallintaminen aaltojohtoverkkoa käyttäen
Host: Teknillinen korkeakoulu, Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto
Grant: 4500 €
Koskinen Tomi Veikko Mikael
Topic: Alimillimetriaaltoalueen hologrammiin perustuva kompakti antennimittauspaikka
Host: Teknillinen korkeakoulu, Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto
Grant: 5000 €
Kostov Konstantin Stoychev
Topic: Dynamic Modelling and Analysis of Distributed Power Supply Systems
Host: Helsinki University of Technology, Department of Electrical and Communications Engineering
Grant: 4000 €
Kouropteva Olga
Topic: Non-linear Dimensionality Reduction in Visualization and Classification of High-Dimensional Data
Host: University of Oulu, Department of Electrical and Information
Grant: 5000 €
Krendzel Andrey
Topic: Network Planning Aspects for 3G/4G Mobile Systems
Host: Tampere University of Technology, Department of Information Technology
Grant: 4000 €
Krogerus Joonas Veli-Allan
Topic: Matkaviestinlaitteiden antennien suorituskyvyn mittausmenetelmien kehittäminen
Host: Teknillinen Korkeakoulu, Sähkö-ja Tietoliikennetekniikan Osasto
Grant: 5000 €
Lehtimäki Pasi Tapio
Topic: Data-analysis methods for Mobile Network Quality Monitoring, Fault Diagnosis and Performance Optimization
Host: Teknillinen Korkeakoulu, Tietotekniikan osasto
Grant: 5000 €
Makkonen Matti Tapani
Topic: Akustiset pinta-aaltosuodattimet langattoman lähiverkon (5 GHz) taajuuksille
Host: Teknillinen korkeakoulu, Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto
Grant: 5000 €
Matinlassi Mari Taina Elin
Topic: Laatuohjattu arkkitehtuurimallin transformaatio
Host: Oulun yliopisto, luonnontieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelyopin laitos
Grant: 4000 €
Melvasalo Maarit Inka Susanna
Topic: Multiantenna receivers (MIMO) in High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) Systems
Host: Teknillinen Korkeakoulu, Sähkö- ja tietoliikenne tekniikka
Grant: 5000 €
Miao Honglei
Topic: Space-time processing from centralized MIMO sytem to distributed wireless networks: Channel estimation and signal design
Host: Department of Electrical Engineering, University of Oulu
Grant: 5000 €
Moltchanov Dmitri
Topic: Packet level performance evaluation of 4G All-IP mobile networks
Host: Tampere University of Technology, Institute of Communications Engineering
Grant: 5000 €
Mäkinen Jari Mikael
Topic: Source adaptation and audio extensions for AMR codec family
Host: Tampereen teknillinen yliopisto, Signaalinkäsittelynlaitos
Grant: 5000 €
Mäntysalo Matti Juhani
Topic: Mikroelektroniikan 3D-rakenteiden sähkömagneettinen mallintaminen
Host: Tampereen teknillinen yliopisto, Sähkötekniikan osasto
Grant: 5000 €
Nurmi Sami Tapani
Topic: The Reliability of SnAgCu Solder Joints Under Thermo-mechanical Stresses
Host: Tampereen teknillinen yliopisto, Sähkötekniikan osasto
Grant: 5000 €
Nurmi Tero Juhani
Topic: Architecture/Technology Exploration of System-on-Chip Modules towards Nanotechnologies
Host: Turun Yliopisto, Informaatioteknologian laitos
Grant: 5000 €
Oikarinen Emilia Kristiina
Topic: Modulaarinen deklaratiivinen sääntöpohjainen rajoiteohjelmointi
Host: Teknillinen korkeakoulu, Tietotekniikan osasto
Grant: 5000 €
Paavola Jarkko Ilari
Topic: Signal Design for High-Capacity CDMA Networks
Host: Turun Yliopisto, Informaatioteknologian laitos
Grant: 5000 €
Peltomäki Mia Marjukka
Topic: Loogisen päättelyn formaalit menetelmät matematiikan ja tietotekniikan lukio-opetuksessa
Host: Turun yliopisto, Informaatioteknologian laitos
Grant: 5000 €
Peltonen Jari Petri Olavi
Topic: Customizable Tool Support for Software Development Processes - a Visual Language Based Approach
Host: Tampereen teknillinen yliopisto, tietotekniikan osasto, ohjelmistotekniikka
Grant: 5000 €
Penttilä Katariina Maaria
Topic: RFID lukijan kehittäminen tulevaisuuden automatisoituun tunnistukseen
Host: Tampereen teknillinen yliopisto, Sähkötekniikan osasto
Grant: 5000 €
Pertilä Pasi Eerikki
Topic: Äänilähteen paikannus
Host: Tampereen teknillinen yliopisto, Tietotekniikan osasto
Grant: 5000 €
Piatnitsa Vadim
Topic: Investigation and design of miniaturized passive components for Wireless Communication System application based on the novel multilayer technology.
Host: Electrotechnical University of St.Petersburg, Microelectronics Laboratory, Department of Engineering
Grant: 5000 €
Pirinen Tuomo Väinö Vilhelm
Topic: Aikaeroon perustuva tulosuunnan arviointi
Host: Tampereen Teknillinen Yliopisto, Tietotekniikan Osasto
Grant: 5000 €
Pogossova Ekaterina
Topic: Spectral techniques: fast algorithms and applications in signal processing, logic design and communications
Host: Tampere University of Technology, Department of Information Technology
Grant: 5000 €
Pohja Mikko Johannes
Topic: Browser Component API
Host: Teknillinen Korkeakoulu, Tietotekniikan osasto
Grant: 5000 €
Poikonen Jonne Kalevi
Topic: Analogisten rakenteiden optimointi suuritehoista rinnakkaisprosessoria varten
Host: Turun yliopisto
Grant: 5000 €
Puttonen Jani Paavo Johannes
Topic: Liikkuvuuden hallinta tulevaisuuden langattomissa verkoissa
Host: Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan laitos
Grant: 5000 €
Pyysalo Sampo Mikael
Topic: Structured Information Extraction from Scientific Publications: A Knowledge-Rich Machine Learning Approach
Host: Turun yliopisto, Informaatioteknologian laitos, tietojenkäsittelytiede
Grant: 5000 €
Rahtu Esa Mikael
Topic: Invariantit menetelmät hahmontunnistuksessa
Host: Oulun yliopisto, Sähkö- ja tietotekniikan osasto
Grant: 5000 €
Ranvier Sylvain
Topic: Radio Wave Propagation and Antennas for Very Broadband Mobile Communications
Host: Helsinki University of Technology, Department of electrical and communications engineering
Grant: 4000 €
Rautiainen Mika Petteri
Topic: Digitaalisen videon sisältöanalyysimenetelmät videonhallintajärjestelmissä
Host: Oulun yliopisto, Sähkö- ja tietotekniikan osasto
Grant: 5000 €
Ribeiro Cassio Barboza
Topic: Stochastic maximum-likelihood MIMO Propagation parameter estimation
Host: Helsinki University of Technology, Signal Processing Laboratory
Grant: 5000 €
Ristimäki Tapio Veli Juhani
Topic: Väistöskirjatutkimus : Uudelleenkonfiguroitavuus järjestelmäpiireissä
Host: Tampereen teknillinen yliopisto / Tietotekniikan osasto
Grant: 5000 €
Shahed hagh ghadam Ali
Topic: Advance digital signal processing (DSP) methods for compensating nonidealities in communications receivers
Host: Tampere University of Technology, Department of Information Technology
Grant: 5000 €
Saukoski Mikko Heikki
Topic: Mikromekaanisen gyroskoopin integroitu luku- ja ohjauselektroniikka
Host: Teknillinen korkeakoulu, Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto
Grant: 5000 €
Sirola Niilo Torsten
Topic: Algoritmeja satelliitti- ja tukiasemapaikannusdatan yhdistämiseen
Host: Tampereen teknillinen yliopisto
Grant: 5000 €
Sommarek Johan Valfrid Daniel
Topic: Digital Modulators with On-chip D/A converters
Host: Helsinki University of Technology, Department of Electrical and Communications Engineering
Grant: 5000 €
Suliman Isameldin Mohammed
Topic: Performance Studies of Heterogeneous Wireless Networks: with Resource Allocation Issues
Host: University of Oulu, Telecommunication Laboratory
Grant: 5000 €
Tamminen Toni Tapani
Topic: Bayesilaiset menetelmät tietokonenäössä
Host: Teknillinen korkeakoulu, Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto
Grant: 5000 €
Tiitu Mari Hannele
Topic: Local and overall order in self-organized conducting polymers
Host: Teknillinen korkeakoulu, Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto
Grant: 5000 €
Toivonen Tuukka Olli Artturi
Topic: Muunnospohjainen liikkeenestimointi
Host: Oulun Yliopisto, Sähkö- ja tietotekniikan osasto
Grant: 5000 €
Tölli Antti Heikki
Topic: Radioresurssien hallinta tulevaisuuden langattomissa (4G) matkaviestintäjärjestelmissä
Host: Oulun Yliopisto, Sähkö- ja tietotekniikan osasto
Grant: 5000 €
Vapa Mikko Antero
Topic: Lisensiaattityön kirjoittaminen aiheena "NeuroSearch: Adaptive Resource Discovery Algorithm for Peer-to-Peer Networks"
Host: Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan laitos
Grant: 5000 €
Vesalainen Laura Ilona
Topic: Datamuunnin- ja sumeanlogiikanlohkojen kehittäminen rinnakkaisprosessorirakenteeseen
Host: Turun yliopisto / IT-laitos / Mikroelektroniikan laboratorio
Grant: 5000 €
Vihonen Juho Ville
Topic: Signaalin havaitseminen heikoissa signaali-kohina olosuhteissa (RF-teknisissä sovelluksissa)
Host: Tampereen Teknillinen Yliopisto, Signaalinkäsittelyn laitos
Grant: 5000 €
Viinikka Jouni Matias
Topic: Analysis tools for security alert management
Host: Université de Caen, Informatique (Tietotekniikka)
Grant: 5000 €
Vuokko Lasse Veikko Samuli
Topic: MIMO radio systems and radiowave propagation
Host: Teknillinen Korkeakoulu